Osten som inte var ost

I dagens SVD kan man läsa om produkten ostmix. Den finns i olika varianter, Riven pizzamix, Gratängmix och texmexmix. Enligt innehållsförteckningen innehåller den enbart 70% ost, resterande 30% är ”analog ost” som består främst av vegetabiliskt fett. Alltså är osten inte riktig ost. Livsmedelsindustrins påhittighet när det gäller att hitta nya sätt att vilseleda kunderna och spara pengar vet inga gränser. Hur de med stolthet kan sälja dessa produkter förstår jag inte.
Konsumentmakt är en stark kraft
Enklaste sättet att gardera sig mot att bli lurad är att riva osten själv. Det tar faktiskt inte mer än några minuter och när ändå är i farten kan man riva lite extra och frysa in. Jag kan inte annat än att uppmana till att läsa innehållsförteckningarna noga och bojkotta denna typ av produkter, om fler gjorde det skulle nog livsmedelsindustrin rätt snart sluta med sitt lurendrejeri. Konsumentmakt är en stark kraft om många använder sig av den!

, ,

Powered by WordPress. Designed by WooThemes