Krav vs närodlat?

När jag stod i köket idag upptäckte jag att den kravodlade lök jag köpt senast var från Italien och jag blev med ens påmind om hur svårt det är ibland att veta vad som är bäst. Att handla icke Kravmärkt och närodlat eller Kravodlat men transporterat.

Jag måste erkänna att jag är väldigt kluven. För miljöns skull antar jag att det närodlade icke Kravmärkta bäst. Men bör man inte uppmuntra ekologiskt jordbruk, även om det innebär transporter. För hur ska annars bönderna i vår närhet få incitament till att övergå till ekologiskt bruk av sin jord?

Hur resonerar du?

Powered by WordPress. Designed by WooThemes