Skolornas matsvinn

I dagens SDV finns en stor artikel angående det stora svinn som skolorna har vad gäller mat. Uppskattningsvis kastas mat för ca 200 miljoner kronor varje år, vilket spontant känns helt galet! I papperstidningen fanns en lista på vad Naturvårdsverket ansåg vara bidragande faktorer till minskar svinn. Enligt listan var systemet med tillagningskök och mottagningskök en framgångsnyckel till bättre resurshållning.

Jag måste erkänna att jag sitter här och kliar mig i huvudet, är det inte precis det och de något överdrivna regler om hygien och hantering av rester som gör att slöseriet blir så stort???? Jag tänker på hur jag själv lagar mat hemma. Jag försöker i möjligaste mån ta hand om varenda rest, den potatis som blir över från ena dagen blir tillagat och använt till något annat dagen eller ett par dagar därpå. Ett storkok köttfärssås blir serveras med pasta en dag och resterna blir chili con carne. Ja, ni fattar, det är ju knappast rocket science.

Systemet med tillagningskök och mottagningskök har kommit sig av att många skolor inte har råd att anpassa köken efter de hygienkrav som ställs. Jag är helt övertygad om att om maten lagades på plats, man undvek halvfabrikat och planerade maten noga skulle man kunna minska svinnet betydligt och dessutom skulle maten då vara mer näringsrik. En del av svinnet handlar så klart om att det som läggs på tallriken inte äts upp, och den delen av svinnet är svårare att komma åt, men enligt artikeln är svinnet minst lika stort redan i tillagningsledet.

Den mat som blir över får enligt gällande regler inte sparas om jag förstått det hela rätt (rätta mig gärna om jag har fel!). Jag har hört om skolor och daghem som säljer matlådor till personal och föräldrar på det som blir över. Utmärkt idé enligt mig!

Visst är det bra att det finns regler för hur mat ska hanteras, men man kan ju börja fundera om det gått för långt. Är det värt allt svinn?

, ,

Powered by WordPress. Designed by WooThemes